Gədəbəyin təpəgöz (siklopik) qalaçaları

Gədəbəyə çatanda günorta saat iki olardı. Gec olmasına baxamayaraq Arıxdam kəndinin yüksəkliyindəki qalaçanı gəzməyə qərar verdim. Sadəlövcəsinə gün batana yaxın kəndə qayıda biləcəyimə ümid edirdim. Göy açıq idi. Günəş şuaları və yerdəki ağappaq qar gözlərimi qamaşdırmaqla yanaşı hərkəti də çətinləşdirirdi. Artıq bir saat olardı ki, kiçik dağ axının əksinə boz təpəyə doğru yüksəlirdim. Hər şey […]